Icon

oraz czym jest wolny skok wideł?

Rodzaje masztów w wózkach widłowych

Baner LGSMaximal wozki widlowe maszty 1000x750C

Rodzaje masztów w wózkach widłowych

oraz czym jest wolny skok wideł?

Maszty, poza widłami, to chyba jedne z najbardziej charakterystycznych elementów budowy wózka widłowego, bez którego urządzenia nie mogłoby wykonywać swojej podstawowej funkcji, czyli podnoszenia.

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje masztów do wózków jezdniowych podnośnikowych:

  • Maszty typu Simplex
  • Maszt typu Duplex
  • Maszt typu Triplex

Typy masztów oraz na czym polegają różnice pomiędzy nimi?

Masz typu simplex ze względu na swoją budowę nazywany jest również masztem pojedynczym, ponieważ składa się z jednej ramy. Podczas unoszenia ramy jednocześnie unoszona jest karetka wideł, ze względu na taką prostą budowę pojedynczy maszt typu simplex charakteryzuje się stosunkowo niewielką wysokością podnoszenia, przez co najczęściej tego rodzaju maszt wykorzystywany jest w nieskomplikowanych operacjach, np. w wózkach z operatorem pieszym.

Maszt typu duplex umożliwia podnoszenie na większą wysokość niż maszt pojedynczy, ponieważ składa się on z dodatkowej wewnętrznej ramy. Duplex składa się więc z dwóch segmentów, dlatego nazywany jest masztem podwójnym lub dwustopniowym. Podobnie jak w simplexie karetka wideł unoszona jest wraz z wewnętrzną ramą, ale w odróżnieniu od masztu pojedynczego, może występować również w wersji z pełnym wolnym skokiem wideł. Z reguły ten rodzaj masztu wykorzystywany jest przy wózkach o dużym udźwigu.

Maszt typu triplex składa się z dwóch ram wewnętrznych, dzięki czemu zwiększa się maksymalna wysokość podnoszenia. Dodatkowa rama, to dodatkowe metry podnoszenia, stąd tego typu maszty wykorzystywane są w urządzeniach obsługujących magazyny wysokiego składowania. Dodatkowo ze względu na zakładkową konstrukcję, w której jedna rama wchodzi w drugą maszty typu triplex charakteryzują się niewielką wysokością po całkowitym złożeniu. Taka budowa sprawia, że często wysokość masztu nie przekracza wysokości daszka ochronnego wózka widłowego, więc maszt nie będzie przeszkadzał podczas przejazdów przez niskie bramy.

Pełny skok wideł

Pełny skok wideł umożliwia podniesienie ładunku bez wysuwania ramy. Oznacza to, że wózek wyposażony w pełny wolny skok wideł podniesie ładunek na wysokość wyjściową masztu, bez jego wysunięcia. W praktyce pomaga to podczas prac w pomieszczeniach o ograniczonej wysokości (np. załadunek z rampy na naczepę), gdy chcemy umieścić jeden ładunek na drugim, ale wymiary pomieszczenia nie pozwalają na swobodne operowanie oraz wysunięcie masztu.

Brak wolnego skoku w niektórych sytuacjach uniemożliwiałby również przejazd z ładunkiem przez wyjątkowo niskie bramy, stąd w zdecydowanej większości wózków widłowych stosowany jest wolny skok na wysokość transportową (ok. 12-20 mm).

Wybór odpowiedniego masztu

W celu wybrania odpowiedniego masztu do wózka widłowego przede wszystkim należy kierować się docelową wysokością podnoszenia ładunku, ale ze względu na m.in. zużycie hydrauliki czy kół, nie powinniśmy dobierać idealnie wyliczonej wysokości, tylko z dodatkowym zapasem. W celu swobodnego i bezpiecznego składowania towaru przyjęło się, że do wysokości ramy dodaje się około 200mm na czynności operacyjne.

W celu dobrania odpowiedniego masztu należy zwrócić uwagę na:

  1. wysokość podnoszenia plus margines operacyjny (200mm)
  2. wysokość pomieszczeniami w którym pracuje wózek, otoczenie, np. przejazdy, bramy i inne ograniczenia wysokości, które będą determinować rodzaj masztu ze względu na jego wysokość w stanie złożonym, by umożliwić swobodne przejazdy
  3. ciężar ładunku oraz udźwig resztkowy wózka widłowego,
  4. czy potrzebna jest sztywniejsza konstrukcja masztu w celu uniknięcia chwiania się masztu
  5. spadki udźwigu, ponieważ ze względu na sztywniejszą konstrukcję maszty typu duplex czasami charakteryzują się mniejszymi spadkami udźwigu na określonej wysokości niż maszt typu triplex