Icon

podczas pracy z wózkiem widłowym

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Baner LGSMaximal wozki widlowe UWAGA Wozek 1000x750

Ogólne zasady bezpieczeństwa

podczas pracy z wózkiem widłowym

Użytkowanie wózka widłowego jest związane z pewnymi niebezpieczeństwami, dlatego też przestrzeganie odpowiednich zasad bezpieczeństwa jest kluczowe dla minimalizowania ryzyka wypadków. Przedstawione poniżej procedury, to ogólne zasady bezpieczeństwa, które należy stosować podczas pracy z wózkiem widłowym.

 1. Tylko przeszkolony i upoważniony operator może obsługiwać wózek widłowy. W Polsce za wydanie stosownych uprawnień odpowiada Urząd Dozoru Technicznego.
 2. Przed uruchomieniem wózka widłowego należy sprawdzić wszystkie urządzenia sterujące i alarmowe. Upewnij się, że nie ma wycieków z silnika lub układu hydraulicznego. Jeśli pojawią się jakieś zastrzeżenie, lub widoczne uszkodzenia, należy odstąpić od użytkowania.
 3. Należy zwracać uwagę na wagę ładunku i udźwig nominalny, żeby uniknąć przeciążenia i przeważenia wózka widłowego.
 4. Wózek widłowy należy obsługiwać płynnie podczas ruszania, skręcania, hamowania i jazdy. W przypadku poruszania się po mokrej lub śliskiej należy zredukować prędkość podczas skręcania i ogólnie dopasować prędkość do warunków.
 5. Podczas jazdy z ładunkiem należy opuścić towar do wysokości transportowej (30cm). Oraz pochylić maszt do siebie, w celu zabezpieczenia ładunku przed zsunięciem.
 6. Zachowaj ostrożność podczas jazdy po wzniesieniu. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zjeżdżanie z pochyłości powinno odbywać się tyłem, z widłami skierowanymi przeciwnie do kierunku jazdy. Nie skręcaj na boki i nie zostawiaj ładunku na pochyłości.
 7. Zwracaj uwagę na pieszych, bariery, wysokość prześwit od góry (wysokości przejazdów itp.)
 8. Zabronione jest podnoszenie człowieka na widłach (wyjątkiem jest specjalny osprzęt po uprzednim zarejestrowaniu w UDT).
 9. Zabroniona jest obsługa wózka z innej pozycji niż siedzenie operatora.
 10. Wysiadając z wózka widłowego należy opuścić widły, ustawić dźwignię zmiany biegów w pozycji neutralnej, wyłączyć silnik i odciąć zasilanie w przypadku napędu elektrycznego lub zaciągnąć hamulec.
 11. Przed wjechaniem na platformę dokującą lub rampę upewnij się, że jest ona odpowiednio zabezpieczone i przystosowana do utrzymania odpowiedniego ciężaru.
 12. Konieczne jest przeszkolenie pracowników w zasadach bezpieczeństwa. Warto przeprowadzać regularne szkolenia dotyczące nowych procedur i zasad bezpieczeństwa.

Warto stosować się do tych ogólnych zasad bezpieczeństwa i nie narażać się na zbędne ryzyko. W internecie krąży wiele kompilacji związanych z wózkami widłowymi i wypadkami z ich udziałem. Jedne bawią inne przerażają, ale na pewno większości wypadków można było uniknąć.

Część tematów związanych z bezpieczeństwem rozwiniemy w kolejnych wpisach