Icon

minimalizacja ryzyka

Awarie wózków widłowych

Baner LGSMaximal wozki widlowe awaria wozka 1000x750

Awarie wózków widłowych

minimalizacja ryzyka

Na czym najbardziej zależy każdemu kierownikowi logistyki magazynowej? Na jak najbardziej efektywnej pracy. Jednym z czynników wpływających negatywnie na efektywną pracę magazynu są przestoje wózków widłowych. Jak każda maszyna, wózki widłowe są narażone na awarie, które mogą wpłynąć na wydajność pracy i bezpieczeństwo operatorów.

Aby zminimalizować to ryzyko należy zastanowić się na kilkoma kwestiami:

  • jakie są najczęstsze przyczyny awarii wózków widłowych
  • jak można ich uniknąć/zminimalizować ryzyko ich wystąpienia
  • jak możliwie szybko rozwiązywać problemy pojawiające się w pracy z wózkami.

W dzisiejszym wpisie skupimy się na najczęstszych przyczynach awarii wózków widłowych.

Przyczyny awarii wózków widłowych

Najczęstszą przyczyną awarii, wpływających na przestoje wózków widłowych jest brak regularnej konserwacji i przeglądów technicznych. Dlatego jednym z najprostszych, a zarazem najważniejszych sposobów na zapobieganie awariom jest systematyczna konserwacja i przeglądy techniczne. W ramach konserwacji należy regularnie sprawdzać i wymieniać zużyte lub uszkodzone części, takie jak filtry, oleje i paski. Ważna jest także regularna kontrola stanu opon i wymiana zużytych lub uszkodzonych opon na nowe. Należy pamiętać, że przeglądy konserwatorskie powinny być wykonywane co 30 dni, chyba, że we wskazaniach producenta występują inne zalecenia. Wszelkiego rodzaju naprawy oraz przeglądy powinny być wpisywane do dziennika konserwacji wózka.

Kolejną istotną przyczyną awarii jest nieprawidłowa obsługa wózka widłowego przez operatora. Dlatego ważne jest, aby operatorzy wózków widłowych byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie użytkowania wózków i posiadali odpowiednie uprawnienia do ich obsługi. Do najczęstszych błędów popełnianych przez operatorów wózków widłowych należą:

  • przeciążanie wózka,
  • nieprawidłowe hamowanie,
  • nieprawidłowe skręcanie czy podnoszenie ładunków.

Kluczowych błędem jest również brak zgłaszania nieprawidłowości w działaniu wózków w celu szybkiego podjęcia działań naprawczych. Warto pamiętać, że nieodpowiednia obsługa wózka widłowego może prowadzić nie tylko do awarii i przestojów, ale nawet grozić poważnymi wypadkami.

Do awarii wózków widłowych bardzo często przyczynia się ich nadmierna eksploatacja. Wózek widłowy powinien być eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi, która określa maksymalne obciążenie, prędkość i sposób użytkowania. Nadmierna eksploatacja, praca ze sporymi obciążeniami może prowadzić do szybszego zużycia części i zwiększenia ryzyka awarii.

Zapobieganie awariom wózków widłowych jest kluczowe dla utrzymania ich wydajności i bezpieczeństwa.

Regularna konserwacja, przeglądy techniczne, odpowiednie szkolenie operatorów, właściwa eksploatacja i kontrola stanu opon to tylko niektóre z ważnych czynników, które należy brać pod uwagę. W kolejnych wpisach omówimy najczęstsze awarie wózków widłowych i jak je rozwiązywać.

Zapraszamy do śledzenia!