Icon

dlaczego to takie ważne?

Czym jest resurs wózka widłowego?

Baner LGSMaximal wozki widlowe resurs wozkow 1000x750

Czym jest resurs wózka widłowego?

dlaczego to takie ważne?

Resurs to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego wózka, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania. Resurs wózka widłowego wyznacza okres, w którym wózek widłowy może być przeznaczony do użytku przed koniecznością przeprowadzenia przeglądu lub naprawy. Inaczej mówiąc jest to przewidywany czas użytkowania wózka widłowego przy zachowaniu bezpieczeństwa i sprawności eksploatacji.

Czy resurs jest obowiązkowy dla każdego wózka widłowego?

Obowiązek wykonywania resursu wózka widłowego został wprowadzony w Polsce od 2018 rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Wprowadzenie wymogu miało za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo ładunków oraz przede wszystkim pracowników obsługujących urządzenie oraz ujednolicenie warunków technicznych, pozwalając na sprawniejszą ocenę stanu urządzenia.

Pojęcie resursu dotyczy urządzeń transportu bliskiego, które podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego – o podleganiu wózków pod nadzór UDT piszemy w artykule Czy wszystkie wózki podlegają UDT?.

Na kim ciąży obowiązek przeprowadzania resursu wózka?

Do wykonania resursu urządzenia transportu bliskiego zobowiązany jest eksploatujący urządzenie. w przypadku gdy nie jest znany resurs (np. w przypadku zakupienia używanego urządzenia, który nie był prawidłowo poddawany kontroli), należy go określić na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej. Należy zatem zlecić to zadanie osobie z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem, np. doświadczonemu serwisowi wózków widłowych lub osobie posiadającej uprawnienia do robienia przeglądów UTB.

Jak często trzeba robić resurs wózka?

Resurs musi być przeprowadzany dla maszyn używanych, czyli starszych niż rok. Zgodnie z rozporządzeniem resurs wózka widłowego musi być przeprowadzany co 12 miesięcy.

Jednakże należy mieć na uwadze, że to konieczność regularnego kontrolowania i monitorowanie stanu technicznego wózka, a jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy lub usterki należy je niezwłocznie usunąć.

Jak obliczyć resurs wózka widłowego?

Według powyższego rozporządzenia parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego powinno być określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia wózka widłowego w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania. W praktyce oznacza to, że należy uwzględnić:

  • ilość cykli pracy przepracowanych przez urządzenie
  • charakterystyka pracy dotycząca obciążenia, z którym pracowało urządzenie oraz wysokości podnoszenia
  • długość cykli pracy wózka widłowego oraz jak często wózek widłowy był użytkowany
  • czas eksploatacji urządzenia
  • dokumentacje oraz parametry urządzenia
  • rzeczywiste warunki użytkowania na jakie wystawiony był wózek widłowy

Podsumowując w celu obliczenia resursu należy uwzględnić:

  • dane techniczne wózka widłowego
  • charakterystyka pracy (ilość cykli, długość cykli, warunki użytkowania)
  • stan techniczny urządzenia

Dlaczego resurs wózka widłowego jest istotny?

Zgodność z przepisami: zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. resurs wózków widłowych stanowi obecnie obowiązek prawny i nie można go zaniechać (pod groźbą konsekwencji prawnych).

Bezpieczeństwo pracy: Wózek widłowy jest maszyną, która jest używana do przenoszenia ciężkich ładunków. Regularne przeglądy pozwalają na wykrycie i usunięcie potencjalnych problemów, takich jak awarie układów hamulcowych lub wycieki hydrauliczne, co zwiększa bezpieczeństwo pracy z maszyną.

Oszczędności finansowe: Dzięki regularnemu przeprowadzaniu resursu, mogą być wykrywane i naprawiane niewielkie usterki, zanim staną się one poważniejsze i bardziej kosztowne w naprawie.

Niezawodność i wydajność: Dzięki regularnym przeglądom, wózek widłowy jest zawsze w dobrym stanie technicznym, co zwiększa jego niezawodność i pozwala na optymalne wykorzystanie jego możliwości.

Wsparcie w prowadzeniu działalności: Wózek widłowy jest kluczowym narzędziem w wielu dziedzinach przemysłu i regularne przeglądy są niezbędne dla utrzymania ciągłości i efektywności działalności.